Kontakt

ITC systems s.r.o

Partizánska 7 (budova Katastra)
01701, Považská Bystrica
Slovenská republika

Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 8:00-12:00  13:00-16:00

e-mail: info@itc.sk
tel: +421 42 4324 336

IČO: 363 049 21
DIČ: 2020 111 896
IČ DPH: SK 2020 111 896

Obchodný register Okresného súdu Trenčín oddiel: Sro, č.vložky: 11172/R

Československá obchodná banka a.s.
IBAN: SK4575000000004025180106

Obchodný register SR

Nie ste si istý, či ku nám trafíte?

Východzie mesto: