Elektronické Druhotné Licencie

Čo znamená DL alebo Druhotná licencia

Ďalší predaj softvérových licencií (vrátane OEM) je v rámci Európskej únie úplne legálny. „Tvorca počítačových programov nemôže brániť ďalšiemu predaju „použitých“ licencií“ a „hoci teda licenčná zmluva zakazuje ďalší prevod, majiteľ práva nemôže brániť ďalšiemu predaju tejto rozmnoženiny“, píše sa v rozsudku Súdneho dvora EÚ.

Vyhlásenie o prevode licencie

Ako aktivovať systém Windows 10/Windows 11

Telefonická aktivácia balíkov MS Office

Ako odinštalovať produkty MS Office

Odkaz na stiahnutie Windows 10 Pro

Odkaz na stiahnutie Windows 11 Pro

Odkaz na stiahnutie MS Office 2019 (automaticky sa začne sťahovať)

Odkaz na stiahnutie MS Office 2021 (automaticky sa začne sťahovať)